Kempeleen Rauhanyhdistys

Kempeleen Rauhanyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on ”herättää ja elvyttää kristillistä uskonelämää sekä edistää kristillissiveellisten elämäntapojen, kansanraittiuden ja isänmaallisen mielen vakiinnuttamista kansan keskuudessa”. Toimintamuodoista tärkein on seurat, jotka kokoavat yhteen kaikenikäisiä.

 

Toimintamuodot

 

Seurat: Seurat ovat pääsääntöisesti omalla toimitalolla sunnuntaisin klo 16. Ohjelma koostuu kahdesta seurapuheesta sekä virsistä ja Siionin lauluista. Väliajalla voi nauttia seurakahvion palveluista. Seurat ovat kaikille avoimet. Seuroja järjestetään yhdessä Murron Rauhanyhdistyksen kanssa muutaman kerran vuodessa Kempeleen kirkoissa ja Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa.

 

Kotiseurat: Kotiseurat pidetään kodeissa torstaisin klo 18:30. Kotiseuroja on mahdollisuus järjestää myös toimitalolla.

 

Päiväkerhot: Päiväkerhot ovat maanantaisin ja tiistaisin klo 17:30 toimitalolla. Päiväkerhossa voivat käydä neljä vuotta täyttäneet lapset kerran viikossa kouluikään asti. Tunnin mittaisen kerhon aikana pidetään uskontotuokio sekä askarrellaan, lauletaan ja leikitään yhdessä.

 

Pyhäkoulut: Pyhäkoulut ovat kodeissa sunnuntaisin klo 12. Rauhanyhdistyksen toiminta-alue on jaettu viiten pyhäkoulupiiriin. Pyhäkouluissa lauletaan yhdessä ja keskustellaan lasten kanssa uskonelämän perusasioista.

 

Raamattuluokat: Raamattuluokat ovat kodeissa perjantaisin klo 18 kahdessa ryhmässä. Raamattuluokan tarkoituksena on syventää nuorten raamatuntuntemusta ja rohkaista heitä keskustelemaan omakohtaisen uskon perusteista.

 

Laitoshartaudet: Rauhanyhdistys järjestää laitoshartauksia vuorotellen paikkakunnan vanhusten palvelutaloissa ja terveyskeskuksen vuodeosastolla.

 

Tiistaikerho: Kerho kokoontuu pääsääntöisesti toimitalolla joka toinen tiistai klo 12. Kerhossa tavataan ystäviä, keskustellaan ja pidetään hartaushetkiä. Kerholaiset tekevät myös retkiä.

 

Nuortenillat, Sisarillat, Veli-illat: Myös näm pääasiassa toimitalolla kokoontuvat toimintamuodot tarjoavat mahdollisuuden tutustumiseen ja keskusteluun uskonelämän kysymyksistä. Näissä tapaamisissa virkistäydytään, myös yhteisten retkien merkeissä.